15 March 2008

Taket och botten

I hope you speak Swedish, because my mum wrote me an email on my outlook on life a little while ago that I'd like to post. Many similarities to what dad said, and I don't still don't have any clear answers.

---

Förresten! Jag pratade med en av våra läkare i gårmorse och berättade lite om dig och din reduktionistiska syn på livet. Det som jag har undrat är, framför allt, om du tycker att livet är mindre värt bara för att vi ser ut som vi gör , med kemiska reaktioner och allt, eller om du tycker att det gör livet alltför förutsägbart och därmed mindre värdelöst. Det har oroat mig faktiskt. Anyway. Jag frågade om han också trodde att vi inte har nån fri vilja. Nej det trodde han inte! Allt är styrt av kemiska reaktioner. Är livet mindre värt för det då? Absolut inte. Han så på livet som en tågresa. Man hoppar på tåget på en station och hoppar av på en annan station. (Man föds och man dör). Så sa han nåt som jag tyckte var bra: din son studerar tågets beskaffenhet, medan du och din man studerar resan.

Var inte det fint va! Jag blev jätteglad! Hoppas du kan instämma i denna enkla förklaringsmodell för våra olika ståndpunkter.
---
Post a Comment